HSN Gizlilik Bildirimi

GÜNCELLEME TARİHİ: 1 MART, 2017

Bu gizlilik bildirimi, Hotel Same Night’ın Hotel Same Night internet sitesi (www.hotelsamenight.com), Hotel Same Night mobil uygulaması ve Hotel Same Night sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri nasıl kullanacağını belirtir.

Hotel Same Night bu gizlilik bildirimini her an değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, Gizlilik Bildirimi’nin en son ne zaman güncellendiğini Gizlilik Bildirimi’nin üstünde yazan güncelleme tarihine bakarak öğrenebilir. Hotel Same Night, kullanıcılarını Gizlilik Bildirimini zaman zaman okumaları için teşvik eder. Böylelikle, kullanıcılar yapılan güncellemelerden haberdar olur.

Bu kişisel bilgiler nelerdir?

Hotel Same Night, mobil uygulaması kullanıcının satın aldığı hizmetle ilgili olarak kullanıcıdan bazı kişisel bilgiler talep eder. Bu bilgiler kullanıcının adı, soyadı, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri ve satın alınan hizmete ilişkin diğer bilgilerdir. Hotel Same Night, kullanıcıların kişisel bilgilerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını taahhüt eder.

Hotel Same Night, kullanıcılarına en basit şekilde otel rezervasyonu yaptırmayı sağlayabilmek için kullanıcılarına kredi kartı bilgilerini kendi cihazına (kredi kartı güvenlik kodu olmadan) kayıt etme olanağı verir. Kullanıcılar yaptıkları ilk rezervasyondan sonra kredi kartı bilgilerini kaydetmek isterlerse, daha sonraki her rezervasyonlarında sadece kredi kartı güvenlik kodunu girip rezervasyonu gerçekleştirebilirler. Hotel Same Night kullanıcısının kredi kartı bilgileri, sadece rezervasyon esnasında kullanılan cihaz üzerine kayıt edilir ve hiçbir durumda Hotel Same Night, kullanıcının kart bilgilerine ulaşamaz. Ayrıca, Hotel Same Night kullanıcıları ödemelerini 3D Secure sistemi ile gerçekleştirirler.

Hotel Same Night bagzi bilgileri kullanıcılardan otomatik olarak toplar. Bunlar: Internet Protokol (IP) adresi, tarayıcı tipi, işletim sistemi, kullanıcıların sunucu üstündeki hareketleri ve sunucu loglarındaki lojistik veriler. Hotel Same Night aynı zamanda verdiği hizmeti ve kullanıcı deneyimini iyilestirici bağzı bilgileri de “cookie” kullanarak  toplar. Ayrıca Hotel Same Night kullanıcıların cihazları hakkinda bilgi toplayabilir ve Web işaretçikleri (Web beacons) kullanabilir.

Hotel Same Night, kullanıcılarından aldığı kişisel bilgileri hangi durumlarda kullanır?

 • Satış işleminin gerçekleştiğine dair kullanıcıyı bilgilendirmek

 • Alınan hizmetten sonra, kullanıcının hizmet hakkındaki görüşlerini almak

 • Kullanıcıya müşteri hizmetleri sunmak

 • Kullanıcıların Hotel Same Night’ın verdiği hizmeti nasıl kullandığını analiz etmek

 • Hotel Same Night’ta yapılan promosyonlardan kullanıcıları haberdar etmek

 • Hotel Same Night’ta verilen hizmeti geliştirmek ve kişiselleştirmek

 • Hotel Same Night’ta yapılan önemli değişiklikler hakkında kullanıcıları bilgilendirmek

 • Kullanıcılara güvenlik uyarısı, güncelleme ve konfirmasyon mesajları göndermek

 • Kullanıcıların e-posta, yorum, soru ve şikayetlerini yanıtlamak

Hotel Same Night hangi durumlarda kullanıcılardan aldığı bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir?

Hotel Same Night, kullanıcılarından aldığı kişisel bilgileri aşağıdaki durumlar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını taahhüt eder.

 • Hotel Same Night, kullanıcılarının  otelden satın aldıkları hizmetle ilgili kullanıcılardan aldığı bilgilerin gerekli olanlarını otellerle paylaşma hakkına sahiptir. Örneğin kullanıcın adı, soyadı, e-posta adresi, tek-çift kişilik yatak tercihi vb.

 • Hotel Same Night, kullanıcılarından aldığı kişisel bilgileri kendi hizmetinin yürütülmesinde görev alan danışman, diğer hizmet sağlayıcılar ve çözüm ortaklarıyla paylaşma hakkına sahiptir.

 • Hotel Same Night, kullanıcılarından aldığı kişisel bilgileri, gerek kendisinin, gerekse çalışanlarının ve diğer kullanıcıların haklarını ve güvenliğini korumak için zorunlu olduğunu düşündüğü hallerde (kötüye kullanım, dolandırıcılık, yasa dışı faaliyetler vb.) paylaşma hakkına sahiptir.

 • Hotel Same Night, yasal zorunlulukların bulunduğu durumlarda (mahkeme kararları, adli soruşturmalar, resmi makamlardan gelen talepler)  kullanıcılarından aldığı bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.

Yukarıda bahsi geçen durumlarda Hotel Same Night, kullanıcılarının bilgilerini üçüncü kişilerle paylaştığı takdirde gizlilik bildirimini ihlal etmiş olmaz.