KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, Hotel Same Night Turizm ve Tasarım Anonim Şirketi’nin (bundan böyle “Hotel Same Night” olarak anılacaktır) mobil uygulama vasıtası ile sunduğu hizmetleri kapsamakta olup Hotel Same Night ile Kullanıcıları (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasındaki mobil uygulamanın kullanımı ile oluşan hukuki ilişkiyi düzenlemektedir. Hotel Same Night Kullanıcılarının Türkiye’de otele kayıt yapabilmesi için ya kendisinin ya da refakatindekinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

1.HOTEL SAME NIGHT PLATFORMU

1.1 Hotel Same Night mobil uygulaması, kullanıcıların Hotel Same Night’a üye otellerden oda/hizmet satın almalarına imkân tanıyan bir teknolojik platformdur. Kullanıcılar, Hotel Same Night’a iş bu sözleşmeyi ve gizlilik şartlarını kabul etmek suretiyle üye olurlar. İş bu sözleşmenin hükümleri bu üyeliğin şartlarını düzenlemektedir.

1.2 Kullanıcı, Hotel Same Night vasıtasıyla oda ve hizmet satın aldığı otel ile bir sözleşme akdettiğini, bunun kendisi için bağlayıcı olduğunu ve bundan doğan borçlarını yerine getirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

1.3 Hotel Same Night uygulaması kişisel olup ticari amaçla kullanılamaz. Hotel Same Night üzerinden acentelik ve benzeri ticari faaliyette bulunulamaz.

1.4 Hotel Same Night uygulamasında yer alan otellere ilişkin her türlü bilgi ve resim otellerin sorumluluğundadır. Kullanıcılar, otellerin teknolojik platforma yüklediği bilgilerle ilgili Hotel Same Night’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu bilgi ve resimlerin doğruluğundan ilgili otelin sorumlu olduğunu ve ileride doğabilecek her türlü hak talebinin otele karşı yönlendirileceğini kabul ve beyan eder.

2.GİZLİLİK

2.1 Hotel Same Night ve kullanıcılar, Hotel Same Night mobil uygulaması vasıtasıyla birbirleri hakkında edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu ve bu gizli bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hotel Same Night kullanıcının teknolojik platformdan satın aldığı oda/hizmete ait bilgileri ilgili otelle paylaşması iş bu gizlilik yükümlülüğünün ihlalini oluşturmaz. Kullanıcı, satın aldığı oda/hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgilerin ilgili otel ile paylaşılmasını peşinen kabul eder.

2.2 Teknolojik platformda kullanılan kullanıcıya ait kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde teknolojik platforma kayıt edilmez, ilgili otele veya üçüncü şahıslara iletilmez. Kullanıcıya ait kredi kartı bilgileri işlem sırasında 128-Bit SSL şifreleme sistemi ile korunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi kullanıcıya ait kredi kartı bilgileri kesinlikle Hotel Same Night teknolojik platformunda muhafaza edilmez. Kullanıcı bir sonraki rezervasyonda daha hızlı hizmet almak amacıyla kart bilgilerinin kendi cihazında (Kredi Kartı Güvenlik Numarası Olmadan) kayıtlı olmasını sağlayabilir. Bu kart bilgisine Hotel Same Night teknolojik platformu her kullanımda kullanıcının onayı olmadan erişemez.

2.3 Hotel Same Night ile kullanıcı arasındaki gizlilik yükümlülükleri bütün detayları ile “Gizlilik Koşulların” da belirtilmiş olup kullanıcı, Hotel Same Night’a üye olmakla iş bu sözleşme ile beraber “Gizlilik Koşulları” nı da kabul etmiş olur.

3. AVANTAJLI FİYAT GARANTİSİ

3.1 Hotel Same Night mobil uygulamasının avantajlı fiyat garantisi, yapılan rezervasyondan 2 saat sonrasına kadar geçerlidir. Bu fiyat garantisi, başka yerde bulduğunuz avantajlı otel fiyatının Hotel Same Night’ta yaptığınız rezervasyon ile aynı otel, oda tipi, hizmet ve tarih için geçerlidir.

3.2 Avantajlı fiyat garantisi, otelin daha evvel konaklama yapmış misafirlerine sağlayabilecekleri özel bağlılık tekliflerini ve bir seyahat paketinin parçası olan otel tekliflerini ve otelin işletmelerle yaptığı ticari anlaşmaları kapsamaz.

3.3 Avantajlı fiyat garantisi elektronik ortamda otelin adını bilmeden yapılan rezervasyonlarda geçerli değildir.

3.4 Avantajlı fiyat garantisi son ana kadar hangi ortamda hangi otel ve hangi fiyatla karşılaşılacağı bilinmeden rezervasyon yapılan mecralarda geçerli değildir.

3.5 Bulduğunuz avantajlı fiyat, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ‘deki kıstaslara uygunsa, bunu gösteren bilgileri Hotel Same Night’a üye olurken verdiğiniz e-posta adresiniz kanalıyla e-posta adresimize (info@hotelsamenight.com) gönderirseniz en kısa sürede aradaki fark Hotel Same Night kredisi olarak hesabınıza aktarılacaktır.

4.HOTEL SAME NIGHT KREDİLERİ

4.1 Birden fazla durumda kullanıcının Hotel Same Night mobil uygulamasını indirmek veya kullanmak suretiyle teknolojik platformdaki hesabına aktarılan nakde çevrilemeyen kredidir.

4.2 Hotel Same Night kredileri, Hotel Same Night ile yaptığınız rezervasyonlardan sonra kazandığınız kredilerdir. Hotel Same Night kredileriniz yaptığınız bir sonraki rezervasyonun miktarından otomatik olarak düşer.

4.3 Hotel Same Night ile kazandığınız krediler yaptığınız son rezervasyondan bir sene sonrasına kadar geçerlidir.

5.PROMOSYON KODU

5.1 Hotel Same Night, kullanıcılara yapacakları rezervasyonlarda kullanılmak üzere dönemsel olarak çeşitli promosyon kodları verebilir.

6.ARKADAŞINI DAVET ET KODU

6.1 Hotel Same Night üye olan tüm kullanıcılara uygulamaya başkasını davet etmek üzere, kullanıcıya özel davetiye kodu verir. Bu davetiye kodu ile bir başkası Hotel Same Night’a üye olup rezervasyon yaptığında her iki kullanıcı da Hotel Same Night kredisi kazanır.

7.SATIN ALMA, ÖDEME VE İPTAL

7.1 Kullanıcı, Hotel Same Night mobil uygulamasında satışa çıkan oda/hizmeti belirtilen şartlarda satın almakta serbesttir.

7.2 Kullanıcı Hotel Same Night Mobil uygulaması vasıtası ile satın aldığı hizmetin bedelini peşin olarak kredi kartı veya online ödeme sistemi olan PayPal aracılığı ile yapar. Hotel Same Night hizmet bedelinin karşılığını kullanıcının kredi kartı veya PayPAl hesabı vasıtasıyla tahsil eder ve gerekli tutarı otele aktarır. Hotel Same Night mobil uygulaması ödemelerini 3D Secure sistemini kullanarak gerçekleştirir. Ödeme esnasında kredi kartı veya PayPal hesabı bilgilerinin yanlış girilmesi, limit yetersizliği vs. gibi aksi durumlarda işlem gerçekleştirilemez ve satış işlemi tamamlanamaz.

7.3 Hotel Same Night mobil uygulaması üzerinden yapılan  tüm harcamalar geri iadesizdir. Satın alınan hizmetlerin iptali yoktur. Kullanıcı ödemeyi yaptığı anda bu keyfiyeti kabul ve beyan eder.
   
7.4 Kullanıcı, Hotel Same Night mobil uygulaması üzerinden maksimum iki kişinin kalabileceği bir oda satın alır. Kalacağı  odanın tipi otele kayıt esnasında resepsiyonda belli olur. Kullanıcının seçme hakkı yoktur. Rezervasyon esnasında yapılan yatak tipi tercihi (çift kişilik, tek veya çift yatak) otele bildirilecek fakat bu tercih otel tarafından imkân varsa yerine getirilecektir, mecburiyet yoktur.

7.5 Kullanıcı, oda satın aldığı otelin uygulamada yazan tüm konaklama şartlarını kabul ve beyan eder.

7.6 Hotel Same Night mobil uygulaması, 7.2 7.3 7.4 7.5’teki hususları kullanıcıya satın alma işlemi tamamlanmadan evvel son bir defa hatırlatarak onay almaktadır.

8. SORUMLULUK

8.1 Kullanıcı, satın aldığı oda ile ilgili satın aldığı otelden kaynaklanan her türlü sözleşmeye ve kanuna aykırılıktan ve bundan doğacak zararlardan ilgili otelin sorumlu olduğunu, taleplerini otele ileteceğini ve varsa zararının tazmini için ilgili otele başvuracağını, bundan Hotel Same Night mobil uygulamasının sorumlu olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

8.2 Olmayan veya mükerrer oda/hizmet satışından oda satın alınan otel sorumludur. Kullanıcı, bu gibi durumlarda sorumluluğun oda satın alınan otelde olduğunu ve bu sorun için otele başvuracağını ve doğacak zararlardan ilgili otelin sorumlu olduğunu ve bundan Hotel Same Night mobil uygulamasının sorumlu olmadığını peşinen kabul ve beyan eder. Hotel Same Night mobil uygulaması, otellerle yaptığı anlaşmalarda bu gibi durumlarda otellerin kullanıcıya müsait en yakın bir üst veya aynı sınıf bir otelde satın aldığı şartlarda oda/hizmet sağlama sorumluluğunu tesis etmiştir.

8.3 Kullanıcı her durumda Hotel Same Night’tan aldığı oda/hizmet sebebiyle uğrayabileceği dolaylı zararların tazminini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

9.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1 Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle “Hotel Same Night’ın telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Hotel Same Night’a aittir. Müşteri, Hotel Same Night hizmetlerini, Hotel Same Night bilgilerini ve Hotel Same Night’ın telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri, Hotel Same Night’ın izni olmaksızın Hotel Same Night’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

9.2 Hotel Same Night’ın; Hotel Same Night hizmetleri, Hotel Same Night bilgileri, Hotel Same Night telif haklarına tabi çalışmaları, Hotel Same Night’ın ticari markaları, Hotel Same Night’ın ticari görünümü veya uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları ile ticari bilgilerine yönelik tüm hakları saklıdır.

10.MÜCBİR SEBEP

10.1 Hotel Same Night mobil uygulaması, teknolojik platform yoluyla vermeyi taahhüt ettiği hizmetin verilmesinde  kendi kontrolünde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek teknik problemler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafların makul kontrolü haricinde ve Hotel Same Night’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar veya hukukun mücbir sebep kabul ettiği durumlardan doğacak zararlardan sorumlu değildir

10.2 Hotel Same Night’ın ya da kullanıcının çalıştığı bankadan kaynaklanan ve her ikisinin de kontrolünde olmayan bankacılık işlemlerinde oluşabilecek sorunlar ile yangın, salgın hastalıklar, yıkıcı şiddette fırtına, deprem, su baskını, kuraklık, grev, lokavt veya diğer iş uyuşmazlıkları, elektrik yokluğu (zorunlu), internet erişimi imkânsızlığı (taraflardan kaynaklanmayan zorunlu haller) yetkili resmi makamların karar, emir ve talimatları, yasakları, gerekli izinlerin verilmemesi, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, sabotajlar, terörizm ile bunların getirdiği inzibati tedbirler, savaş, ihtilal, iç savaş, abluka ve ambargo da mücbir sebep kapsamına girer.

10.3 Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafa mümkün olan en kısa sürede durumu bildirecektir. Mücbir sebepten kaynaklanan durumun 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

11.SÖZLEŞME MADDELERİNİN BÖLÜNEBİLMESİ

11.1 İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ya da hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda bu madde ya da hükmün dışında kalan tüm diğer madde ve hükümler bağlayıcılığını koruyacaktır. Böyle bir durumda kullanıcı sözleşmenin içeriği ve amacı çerçevesinde benzer bir sonucu kabulleneceğini kabul ve beyan eder.

12.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

12.1 Hotel Same Night, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında müşteri tarafından uygulama üzerinden online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

13.1 Müşteri, işbu koşullar dâhilinde doğabilecek ihtilaflarda Hotel Same Night’ın kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Hotel Same Night’a yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

14.BİLDİRİMLER

14.1 Hotel Same Night’ın kullanıcıya yapacağı bildirimler, kullanıcının üye olurken belirttiği e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı ise Hotel Same Night’a yapacağı her türlü bildirimi info@hotelsamenight.com adresine yapacaktır. Hotel Same Night ve kullanıcı, bu e-posta adreslerine yapılan elektronik ortamda teslim edildi bilgisi olan her türlü bildirimi almadıklarını iddia etmeyeceklerini kabul ve beyan eder.  

15.İHTİLAFLARIN HALLİ

16.1 Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

16.YÜRÜRLÜK

16.1 İşbu sözleşme, kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.